Международно-акредитиран езиков център

ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР МАРКОНИС
15 ГОДИНИ КАЧЕСТВО И ПРЕСТИЖ

Optima

Преподаватели

Преподавателите в Езиков Център Марконис“ са високо-квалифицирани филолози с богат опит в преподаването на чужди езици. Освен постоянните преподаватели на пълен щат, екипът на училището включва и гостуващи хонорувани преподаватели от елитни столични езикови гимназии, както и носители на английски език (англичани или американци), под ръководството на Управителя: 


                   д-р Николай Марков Николов 


Професионално обучение за преподаватели в Университета Харвард (Harvard University): 

 • Програма на Harvard Graduate School of Education 


Мениджърско обучение по „Маркетинг“ в Университета Йейл (Yale University): 

 • Програма на Yale School of Management


Управленско обучение по „Финанси“ в Университета Кеймбридж (University of  Cambridge): 

 • Програма на Cambridge Judge Business School 


Квалификации от СУ „Св. Климент Охридски“ и НБУ: 

 • Докторска степен (Методика на обучението по съвременни езици)

 • Магистърска степен (Английска филология)

 • Магистърска степен (Тюркология)

 • Бакалавърска степен (Тюркология  и английски език и литература)


Преподавателски квалификации от Университета Кеймбридж (University of Cambridge)
 • Cambridge CELTA 
 • Cambridge TKT Module 1
 • Cambridge TKT Module 2
 • Cambridge TKT Module 3
 • Cambridge TKT Young Learners
 • Cambridge TKT CLIL


Управленско обучение по „Образователно лидерство“ в Колумбийския университет (Columbia University)

 • Програма на Teachers College, Columbia University 


Управленско обучение по „Връзки с клиентите“ в Имперския колеж в Лондон (Imperial College London): 

 • Програма на Imperial Business School 


Управленско обучение по „Лидерство и мениджмънт“ в Кралския колеж в Лондон (King's College London): 

 • Програма на King's Business School 


Спецкурсове по „Бизнес управление“ в: 

 • Университета Станфорд (Stanford University)

 • Университета Корнел (Cornell University)

 • Университета Оксфорд (University of Oxford)


Акредитиран устен изпитващ и оценител за следните международно-признати изпити:

 • Cambridge English Language Assessment exams
 • Pearson Tests of English (PTE General and PTE Young Learners)


Хоноруван преподавател в Нов български университет, София


Практика като хоноруван преподавател в Академията на МВР, София


Участник и презентатор в редица международни проекти и конференции в сферата на обучението по английски език  в Европа, Азия, Африка, Северна Америка, Южна Америка и Австралия в топ университети като Московския Държавен Университет, Университета Оксфорд, Университета Джорджтаун, Сорбоната, Националния Университет на Сингапур, Американския Университет в Кайро и други престижни висши образователни институции в следните държави (по реда на участията) Унгария, Полша, Гърция, Испания, Франция, Италия, Обединеното Кралство, Русия, Ирландия, Обединените Арабски Емирства, Съединените Американски Щати, Турция, Сингапур, Кипър, Китай, Швейцария, Южна Корея, Сърбия, Индия, Белгия, Бразилия, Австрия, Литва, Нова Зеландия, Египет


СЕЛЕКЦИЯ ОТ ПРЕЗЕНТАЦИИ на д-р Николай Николов:

Международна конференция в Американския Университет в Кайро - Presentation Title: “T.I.M.E. evaluation - an effective ESL drama and language assessment tool"  ("First International Perspectives on Assessing World Languages Conference" (IPAWL 2019) at The American University in Cairo), Cairo, 30 - 31 January 2019

Национална конференция в Christ's College в Нова Зеландия - Presentation Title: “T.I.M.E. for powerful drama in the ESL classroom"  (The 16th National CLESOL Conference for Community Languages (CL) and English for Speakers of Other Languages (ESOL)) at Christ's College), Christchurch,5 - 7 October 2018

Международна конференция във Виенския Университет - Presentation Title: “Using T.I.M.E. in your speaking class"  (AILA-Europe Junior Researcher Meeting in Applied Linguistics at University of Vienna), Vienna, 6 - 8 September 2017

18-ти Световен конгрес по приложна лингвистика  (AILA 2017) в Бразилия - Presentation Title: “T.I.M.E. Drama - An Effective ESL Interaction Booster"  (AILA 2017 "Innovations and Epistemological Challenges in Applied Linguistics" at Windsor Hotel barra and Convention Centre), Rio de Janeiro, 23 – 28 July 2017

Международна конференция в Московския Държавен Институт по Международни Отношения - Presentation Title: “Stanislavsky's System in T.I.M.E."  (3rd International Conference "The Magic of Innovation: New Dimensions in Linguistics and Foreign Language Teaching" at MGIMO-University), Moscow, 24 – 25 March 2017

Международен конгрес в Индия, организиран от FILLM, международна асоциация на ЮНЕСКО  - Presentation Title: “T.I.M.E. Drama - The Exotic and the Familiar in Classroom Interaction"  ("The Familiar and the Exotic in Language and Literature: The Politics of Perception and Representation" XXVII FILLM Congress at India International Centre), New Delhi, 15 – 17 March 2017

Международен симпозиум в Националния Университет на Сингапур - Presentation Title: “T.I.M.E. for authentic drama in the classroom” (Centre for English Language Communication Symposium - 5th CELC Symposium, National University of Singapore), Singapore, 25 – 27 May 2016

Международен научен симпозиум в Сорбоната в Париж - Presentation Title: “T.I.M.E. for authentic ESL interaction” (Sorbonne Nouvelle University Linguistics Symposium - SNUGLS 2016 at Institut du Monde Anglophone, Sorbonne Nouvelle University - Paris 3), Paris, 13 May 2016

Международна конференция в Университета Джорджтаун във Вашингтон - Presentation Title: “T.I.M.E. Evaluation - An Innovative ESL Drama and Language Assessment Tool" (GURT 2016 "Useful Assessment and Evaluation in Language Education" at Georgetown University), Washington DC,  11– 13 March 2016

Международен научен симпозиум в Университета Оксфорд - Presentation Title: “The Magic of T.I.M.E. Drama” (Oxford Education Research Symposium at Pembroke College, University of Oxford), Oxford, 7 – 9 December 2015

Международна конференция в Московския Държавен Университет - Presentation Title: “T.I.M.E. for effective drama in the ESL classroom” (The 12th LATEUM International Conference "Research and Practice in Multidisciplinary Discourse" at Moscow State University), Moscow, 1 – 2 October 2015

Международна конференция на EAQUALS в Испания - Presentation Title: “The way to go – acting students, directing teachers, reflective EFL classrooms” (EAQUALS International Conference), Malaga, 16 – 18 April 2015

Европейски проект "Leonardo da Vinci - EPG" в Международния Център за Педагогически Изследвания в Париж - Presentation Title: “The EPG piloting at Markoni's Language Centre" (Final Project Meeting - Leonardo da Vinci EPG /European Profiling Grid/), Paris, 21 – 22 October 2013

Европейски проект "Grundtvig - IPALE" в Полша - Presentation Title: “Motivated teachers – Motivated learners” (4th Project Meeting - Grundtvig IPALE /Innovative Practice in Adult Learning Education/), Warsaw, 12 – 14 May 2011

Европейски проект "Grundtvig - IPALE" в Унгария - Presentation Title: “Creativity and artistry – the key to promoting language schools successfully” (3rd Project Meeting - Grundtvig IPALE /Innovative Practice in Adult Learning Education/), Budapest, 28 – 30 October 2010

 

Номиниран от Британския Съвет в Обединеното Кралство за ELTons 2012 - ОСКАР за иновации в обучението по английски език; Категория: Местни иновации, Заглавие на продукта: Маскените балове на Марконис


Номиниран от Британския Съвет в Обединеното Кралство за ELTons 2015 - „ОСКАР“ за иновации в обучението по английски език; Категория: Награда за нов творчески талант на Macmillan Education, Заглавие на продукта: "T.I.M.E. for teenagers" (учебен комплект - учебник /методология/ за преподаватели по английски  език  като чужд   ; Учителски дневник за оценка според системата на метода T.I.M.E.; комплект от 46 флашкарти с инструкции за практическите упражнения; комлект от 2 CD-та с аудио записи и материали за разпечатване и 2 DVD-та с примерни езикови и театрални T.I.M.E.-упражнения, както и пълен запис на примерна T.I.M.E.-пиеса.)


Индивидуален член на EAQUALS (Международната асоциация за оценка и акредитация на качеството в езиковите услуги)


Индивидуален член на IATEFL (Международната асоциация на преподавателите по английски език като чужд) 


Автор на две книги, издадени в България:

 • „Очите на любовта“ (2007 год.), Издателство „Ариадна 93“ (българско издание, поезия и проза)
 • „Сакрален свят/Sacred World“ (2015 год.), Издателство „Ариадна 93“ (българско и английско издание, поезия)